Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 469 Resoltes (383) Pendents d'actuació (20) En tràmit (66)

458_Vorera en mal estat

ID incidència: 2017_0458
Data publicació: 24-11-2017
Tipus: Vorera
Estat de l'incidència: En tràmit


Santa Anna amb cantonada Ferrer i Busquets,la vorera està,encara que es va arreglar fa molt poc,completament trencada degut a l’obra que està parada a la cantonada i això no és va arreglar quan es va arreglar el del costat mateix