Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 451 Resoltes (377) Pendents d'actuació (20) En tràmit (54)
2017_451

451_Goma contenidor trencada

ID incidència: 2017_0451
Data publicació: 10-11-2017
Tipus: Contenidor
Estat de l'incidència: En tr├ámit


00_goma contenidors trencada