Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 451 Resoltes (377) Pendents d'actuació (20) En tràmit (54)
2017_448

448_Vehicle mal estacionat

ID incidència: 2017_0448
Data publicació: 25-10-2017
Tipus: Altres
Estat de l'incidència: Resolta


Això dóna una visibilitat nul·la per a petons i conductors.
Cuan no és un cotxe és un furgó.
A cualsevol hora, tots els dies és la mateixa història.