Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 451 Resoltes (377) Pendents d'actuació (20) En tràmit (54)
2017_447

447_Pilona arrancada

ID incidència: 2017_0447
Data publicació: 25-10-2017
Tipus: Altres
Estat de l'incidència: Resolta


pilo arrencat.