Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 451 Resoltes (377) Pendents d'actuació (20) En tràmit (54)

446_Vorera en mal estat

ID incidència: 2017_0446
Data publicació: 17-10-2017
Tipus: Vorera
Estat de l'incidència: En tràmit


terra en mal estat… perillós

acera entrada vehicles al cap.

gracies