Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 451 Resoltes (377) Pendents d'actuació (20) En tràmit (54)
2017_444

444_Canal brut

ID incidència: 2017_0444
Data publicació: 16-10-2017
Tipus: Neteja
Estat de l'incidència: Resolta


Esta el canal que fa mania s’hauria de netejar mes d’un cop a l’any que no sigui nomes per Sant Josep