Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 469 Resoltes (383) Pendents d'actuació (20) En tràmit (66)
2017_440

440_Manca d’il·luminació

ID incidència: 2017_ 440
Data publicació: 04-10-2017
Tipus: Fanals
Estat de l'incidència: En tràmit


S’ha eliminat una farola i no ha sigut reposada, no funcionen els focos del parking public, fets que ajudaven a una il.luminació correcta en la acera. Tambè deixa el pas de peatons cap al carrer firal en certa penombra.
Demano es torni a ficar la farola eliminada pels canvis de pals, proporcionant a la acera una il.luminació uniforme i correcta, fet que ara no està succeint, ja que és escasa la llum i dona sensació de inseguretat en aquesta zona.

Gracies