Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 469 Resoltes (383) Pendents d'actuació (20) En tràmit (66)
2017_439_01

439_Restes d’obra a la vorera

ID incidència: 2017_0439
Data publicació: 02-10-2017
Tipus: Neteja
Estat de l'incidència: En tràmit


restes d’obra al finalitzar neteja de clavegueres