Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 469 Resoltes (383) Pendents d'actuació (20) En tràmit (66)

438_Fanals avariats

ID incidència: 2017_0438
Data publicació: 02-10-2017
Tipus: Fanals
Estat de l'incidència: Resolta


A l’ avinguda de Catalunya hi ha dos fanals que fan intermitència. els dos estan prop d’un pas de vianants.
Un és davant el número 1A i l’altre davant el n. 49