Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 469 Resoltes (383) Pendents d'actuació (20) En tràmit (66)

436_Carrer sense il·luminació

ID incidència: 2017_0436
Data publicació: 27-09-2017
Tipus: Fanals
Estat de l'incidència: Resolta


Al carrer del 8 de març hi ha 7 fanals, però només en funciona un.
Salut