Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 469 Resoltes (383) Pendents d'actuació (20) En tràmit (66)

433_Contenidor ple

ID incidència: 2017_0433
Data publicació: 22-09-2017
Tipus: Contenidor
Estat de l'incidència: En tràmit


Contenidor ple fa molts dies