Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 451 Resoltes (377) Pendents d'actuació (20) En tràmit (54)
2017_408

408_Embornal sense reixa

ID incidència: 2017_0408
Data publicació: 23-08-2017
Tipus: Embornal
Estat de l'incidència: En tràmit


Reixa aigua desapareguda.