Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 408 Resoltes (348) Pendents d'actuació (23) En tràmit (37)
2017_408

408_Embornal sense reixa

ID incidència: 2017_0408
Data publicació: 23-08-2017
Tipus: Embornal
Estat de l'incidència: En tràmit


Reixa aigua desapareguda.