Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 451 Resoltes (377) Pendents d'actuació (20) En tràmit (54)
2017_406

406_Brossa en un solar

ID incidència: 2017_0406
Data publicació: 14-08-2017
Tipus: Altres
Estat de l'incidència: En tràmit


Cada dos per tres hi ha deixalles al costat dels contenidors…