Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 408 Resoltes (348) Pendents d'actuació (23) En tràmit (37)

405_vehicle mal aparcat

ID incidència: 2017_0405
Data publicació: 07-08-2017
Tipus: Altres
Estat de l'incidència: Resolta


maniobres perque un altre no respecta els senyals de prohibit aparcar.