Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 451 Resoltes (377) Pendents d'actuació (20) En tràmit (54)

405_vehicle mal aparcat

ID incidència: 2017_0405
Data publicació: 07-08-2017
Tipus: Altres
Estat de l'incidència: Resolta


maniobres perque un altre no respecta els senyals de prohibit aparcar.