Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 408 Resoltes (348) Pendents d'actuació (23) En tràmit (37)
2017_404

404_Sofà a la via pública

ID incidència: 2017_0404
Data publicació: 01-08-2017
Tipus: Altres
Estat de l'incidència: Resolta


En aquest sofa si queda a dormir gent a la nit i esta a la vía pública