Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 408 Resoltes (348) Pendents d'actuació (23) En tràmit (37)

400_Vehicle mal aparcat

ID incidència: 2017_0400
Data publicació: 24-07-2017
Tipus: Altres
Estat de l'incidència: Resolta


imprudencia i perill