Mollerussa VIAPPUBLICA
REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Total incidències: 433 Resoltes (354) Pendents d'actuació (25) En tràmit (54)