Dissabte, 18 de Novembre de 2017
Ajuntament de Mollerussa
Destacats
infoparticipa
Mollerussa Televisió
Twitter Ajuntament de Mollerussa
Facebook Ajuntament de Mollerussa
Seu Electrònica
indicadors de transparència
Conferència Mollerussa, avui
Informe residus 2016
Consulta Popular
Viappublica
Actuacions via pública
Forfait Esportiu
Fira de Mollerussa
Taxes Municiapals 2017
Ordenança reguladora de la tinença d'animals
Estereotips
Cens d'activitats
Consell Social
UNICEF
QBIC.TV
Pla de Barris
Feina Activa
Oficina Jove
Mollerussa Comercial
Correu ciutadà
Directori de Documents
L'Amistat Teatre
Museu de Vestits de Paper - Mollerussa
Piscines Municipals de Mollerussa
Biblioteca Comarcal Jaume Vila - Mollerussa
Escola Municipal de Música de Mollerussa
Centre Obert - La Banqueta
Borsa d'Habitatge
Portal d'entitats - AMollerussa
Ofertes de treball
Perfil del contractant
Visor de Mapes (WMS)
Urbanisme
Butlletí Local de Subvencións - Ajuntament de Mollerussa
Ajuntament de Mollerussa
Notícies
Contacte de premsa
Sílvia Torres Argelich
premsa@mollerussa.cat
973600713
11/07/2017 · Urbanisme

L’Ajuntament licita el servei de manteniment de parcs i jardins, zones verdes i arbrat de Mollerussa

L’Ajuntament licita el servei de manteniment de parcs i jardins, zones verdes i arbrat de Mollerussa

Són un total de 216.901 m2, d’espais verds, la gestió dels quals surt a concurs per uns 400.000 euros anuals i una durada de 4 anys
L’Ajuntament de Mollerussa portarà a l’aprovació del Ple extraordinari que tindrà lloc aquest dijous dia 13, l’expedient per a contractar el servei de manteniment de parcs i jardins, zones verdes i arbrat de Mollerussa.
Així ho ha explicat aquest matí l’alcalde Marc Solsona, el qual ha indicat que fins al moment, aquest servei s’ha fet amb mitjans i personal propi o empreses de serveis contractades esporàdicament. La realitat actual, però, no permet seguir fent-ho així, ja que per una banda la maquinària especialitzada en jardineria es va envellint, per altra banda les zones enjardinades de la ciutat cada cop són mes amplies i les tasques del personal de la brigada d’atenció externa cada cop són més i més variades ja que inclouen reparacions d’obra civil, muntatges d’esdeveniments culturals, fires i festes locals, entre altres.
Solsona, ha precisat que la voluntat de l’Ajuntament a l’hora de valorar les ofertes que es presentin a aquest concurs no es vol que siguin sobre criteris estrictament econòmics, sinó que és valorin altres aspectes coma ara, la qualitat del servei, els criteris socials, fomentar la igualtat de oportunitats entre homes i les dones, entre altres i per això els criteris d’adjudicació seran els següents: l’oferta econòmica és valorarà amb un màxim de 40 punts, les millores objectives fins a 27,7 punts, els criteris ambientals en les tasques fins a 2 punts i els criteris socials fins un màxim de 9 punts. En aquest punt l’alcalde ha volgut emfatitzar que aquest és un aspecte important i per això se l’ha valorat fins prop del 10% del total de puntuació. Finalment la proposta tècnica i de servei es valorarà fins un màxim de 231,3 punts (discrecional) Per altra banda, ha precisat que el personal que fins ara s’encarregava de les tasques de jardineria continuarà adscrit a la brigada municipal.
Per tal de donar sortida a la maquinaria de jardineria existents i que quedarien en desús per la finalització del servei de les brigades de jardineria, les bases del concurs preveuen que es faci el traspàs d’aquesta maquinaria a l’empresa adjudicatària per un valor de 30.000 euros i que aquesta en sigui la propietària i la responsable de la mateixa.
La durada del contracte s’estableix en quatre anys que pot ser prorrogable a dos anys més.
El pla de gestió que ha elaborat l’Ajuntament per tal de poder treure a concurs aquest servei ha desvetllat que la ciutat compta amb 75.468 m2 de gespa, 70.750 de prat, 61.731 de paviments tous 3.751 arbres, 2.285 arbustos i 747 masses arbustives. Així mateix, dins aquest pla de gestió també s’inclou 6 fonts o jocs d’aigua com són els de les places de l’Ajuntament i de Sant Jaume, els de l’avinguda del Canal i la carretera de Torregrossa així com els del parc municipal i el part de la Serra.
Per altra banda, el concurs assenyala que es prioritzarà el control biològic de les plagues i/o el control integrat per tal d’evitar en la mesura que sigui possible la utilització de productes fitosanitaris que pugui perjudicar el medi ambient.

L’Ajuntament porta a l’aprovació del Ple les contribucions especials de les obres del Pla de Barris dels carrers ciutat de Lleida, Onze de Setembre, Santa Cristina i Estrella
Un altre dels punts de l’ordre del dia del Ple serà l’aprovació provisional de l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per a la realització de les obres de l’àmbit del Pla de Barris dels carrers de la Ciutat de Lleida, l’Onze de Setembre, Santa Cristina i carrer l’Estrella, així ho ha explicat aquest matí l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, en la roda de premsa en què ha donat a conèixer els números d’aquestes obres del Pla de Barris.
El pressupost del conjunt de les obres d’aquestes 4 carrers és de 526.494,22 euros amb un total de 233 objectes tributaris. Del total d’aquest import el 50% és subvencionat per la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris, és a dir 263.247,11euros. El 50% restant es reparteix a parts iguals entre els veïns i l’Ajuntament. Així l’Ajuntament és farà càrrec del 25% (131.626,56 euros) i el 25% restant anirà a càrrec dels veïns a través de les contribucions especials.
Solsona també ha comentat que durant la setmana passada el 1r tinent d’alcalde, Josep Simó, la regidora d’Urbanisme, Dolors Bargalló i l’arquitecte municipal, Carles Guerrero han mantingut diverses reunions amb els veïns d’aquests carrers per informar-los del projectes, de les millores que es preveuen, així com per tenir-los al corrent de l’estat de les actuacions previstes per a l’inici i finalització de les obres.
Cal recordar que en el Ple extraordinari del passat 28 d’abril l’Ajuntament, per unanimitat de tots els seus membres, va aprovar una operació de crèdit de 2 milions d’euros per finançar una part de les obres previstes dins del Pla de Barris 2017-2018.

L’Ajuntament aprovarà una modificació de crèdit de 230.382 euros per atendre diverses despeses
També és porta a l’aprovació del Ple una modificació de crèdit per un import de 230.384,22 euros. Aquests diners serviran per cobrir la despesa, entre altres, que representa encarregar el projecte per dur a terme les obres que es faran per reformar la travessera de Domènec Cardenal que puja 115.757,00 euros. L’alcalde ha assenyalat que altres partides destacades són les destinades a la vigilància de les piscines d’estiu, amb la contractació de personal de vigilància qualificat per evitar alguns conflictes que es van produir l’any passat, també l’arranjament del parquet del pavelló Onze de Setembre, les armilles per a la Policia Local, així com la dotació de 40.000 euros per a la partida de festes populars, ja que són moltes les activitats que actualment es fan a Mollerussa, com poden ser l’Open Nihgt, la festa del Grup dels 50 o la mateixa JuliolFest que avui ha estat presentada per part de l’Associació de Mollerussa Comercial.